Πνευματικές Εκροές

Αριθμός έργου: 2023-1-PL01-KA220-SCH-000155287
autismusic kid hero - intellectual outputs

Οι εταίροι ανέπτυξαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Έκθεση καινοτομίας AutisMUSIC και χαρτογράφηση των αναγκών.

Περιγραφή:

Ένας οδηγός που παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των αυτιστικών μαθητών σε περιβάλλοντα συμβατικών τάξεων. Πραγματοποιεί μια εις βάθος μελέτη του σημερινού περιβάλλοντος, εντοπίζοντας τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Το εγχειρίδιο περιγράφει τα βασικά στοιχεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική υποστήριξη των αυτιστικών μαθητών σε περιβάλλοντα γενικής εκπαίδευσης.

AutisMUSIC Toolkit

Περιγραφή:

Μια πρωτοποριακή εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών AutisMUSIC και ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, έναν οδηγό μουσικών παρεμβάσεων AutisMUSIC και εκπαιδευτικά βίντεο AutisMUSIC για δασκάλους

Συνδυασμένη κατάρτιση και πιλοτικές εφαρμογές του AutisMUSIC

Περιγραφή:

Το έργο AutisMUSIC εισάγει μια μικτή εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει τόσο διαδικτυακή όσο και δια ζώσης διδασκαλία, μαζί με πιλοτικά προγράμματα για τη δοκιμή της αποτελεσματικότητάς της. Αυτή η καινοτόμος μέθοδος συνδυάζει ψηφιακές ενότητες μάθησης με πρακτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, με στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες για την εφαρμογή μουσικών παρεμβάσεων για παιδιά με αυτισμό σε γενικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.