Wytwory pracy intelektualnej

Numer Projektu: 2023-1-PL01-KA220-SCH-000155287
autismusic kid hero - intellectual outputs

Partnerzy stworzyli następujące rezultaty:

Nowoczesny raport AutisMUSIC i mapowanie potrzeb.

Opis:

Przewodnik, który zapewnia systematyczne podejście do zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów z autyzmem w środowiskach klas ogólnodostępnych. Przeprowadza dogłębną analizę obecnego środowiska, identyfikując wyzwania i wymagania, którym nauczyciele muszą sprostać. Podręcznik przedstawia kluczowe elementy, metody i techniki niezbędne do skutecznego wspierania uczniów z autyzmem w zwykłych klasach.

AutisMUSIC Zestaw narzędzi edukacyjnych

Opis:

Najnowocześniejszy zestaw narzędzi, który obejmuje program nauczania AutisMUSIC i podręcznik dla trenerów nauczycieli, przewodnik po interwencjach muzycznych AutisMUSIC oraz filmy instruktażowe AutisMUSIC dla nauczycieli.

Szkolenie mieszane i pilotaże AutisMUSIC

Opis:

Projekt AutisMUSIC wprowadza mieszane podejście szkoleniowe, integrując zarówno instrukcje online, jak i osobiste, wraz z programami pilotażowymi w celu przetestowania jego skuteczności. Ta innowacyjna metoda łączy cyfrowe moduły edukacyjne z praktycznymi sesjami szkoleniowymi, mając na celu wyposażenie nauczycieli w narzędzia i umiejętności niezbędne do wdrażania interwencji muzycznych dla dzieci z autyzmem w głównych środowiskach edukacyjnych.