AutisMUSIC

Innowacyjny zestaw narzędzi muzycznych dla dzieci z autyzmem.

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA220-SCH-000155287

O projekcie AutisMUSIC Project

Projekt AutisMUSIC ma na celu stworzenie zestawu narzędzi edukacyjnych dla trenerów nauczycieli, aby wspierać nauczycieli w poprawie emocjonalnej, motywacyjnej, interpersonalnej i społecznej reaktywności dzieci z autyzmem poprzez interwencje i praktyki muzyczne oraz pomóc im włączyć się do głównego nurtu nauczania.

Muzyka, uznawana za formę komunikacji międzyludzkiej, oferuje potencjalne korzyści dla osób z wyzwaniami fizycznymi, intelektualnymi lub emocjonalnymi. Wykorzystując “skoncentrowany na dziecku sposób uczenia się”, interwencje muzyczne obejmują śpiew, perkusję ciała, grę na różnych instrumentach, ruch, taniec i działania komunikacyjne.

Podejścia te mają na celu pomoc dzieciom z opóźnieniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami

about the autismusic project 1

Cele

austismusic objectives

Grupy docelowe

Współpraca Partnerska