AutisMUSIC

иновативна музичка алатка за деца со аутизам за подобрување на емоционалните, мотивациските, интерперсоните и социјалните реакции

Број на проектот:2023-1-PL01-KA220-SCH-000155287

За AutisMUSIC проектот

Проектот AutisMUSIC има за цел да создаде едукативна алатка за обучувачите на наставниците за да ги поддржи наставниците во подобрувањето на емоционалната, мотивациската, интерперсоналната и социјалната одговорност на децата со аутизам преку музички интервенции и практики и да им помогне да бидат вклучени во редовната училница.

Музиката, препознаена како форма на човечка комуникација, нуди потенцијални придобивки за поединци со физички, интелектуални или емоционални предизвици. Користејќи „начин на учење фокусиран на детето“, музичките интервенции вклучуваат пеење, удари на телото, свирење на различни инструменти, движење, танцување и комуникациски активности. Музиката, препознаена како форма на човечка комуникација, нуди потенцијални придобивки за поединци со физички, интелектуални или емоционални предизвици.

Користејќи „начин на учење фокусиран на детето“, музичките интервенции вклучуваат пеење, удари на телото, свирење на различни инструменти, движење, танцување и комуникациски активности.

about the autismusic project 1

Цели

austismusic objectives

Целни групи

Партнерство