Partnerzy

Numer Projektu: 2023-1-PL01-KA220-SCH-000155287
autismusic kid
logo_wsbinoz

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (Polska)

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) to pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w centralnej Polsce, oferująca studia na kierunkach związanych ze zdrowiem i medycyną oraz pedagogiką. Polsce, która oferuje studia na kierunkach związanych ze zdrowiem i medycyną, a także na kierunkach biznesowych i pedagogicznych. To światowej klasy i wyjątkowa atmosfera kształcenia promowana przez wysoce kompetentnych i najwybitniejszych specjalistów, i najwybitniejszych specjalistów, praktyków i nauczycieli akademickich gwarantują unikalny i ambitny program nauczania, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne tak pożądane w życiu zawodowym. umiejętności tak pożądane w życiu zawodowym.

sp11

SP11 (Polska)

SP11 jest dużą szkołą integracyjną (klasy integracyjne i specjalne) z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie. W szkole jest 20 klas specjalnych z autyzmem. Uczniowie autystyczni stanowią również pewną część klas integracyjnych. Specjalnie wykwalifikowani nauczyciele i terapeuci pomagają zdobywać wiedzę dostosowaną do możliwości uczniów. Wszystkie dzieci uczą się tolerancji dla odmiennych przekonań, zrozumienia i szacunku dla zwyczajów innych kultur oraz akceptacji uczuć innych ludzi. W rezultacie dzieci żyją razem i doświadczają integracji różnic kulturowych dzięki realizacji projektów europejskich

Amused

Amused (Cypr)

A.Mus.Ed to organizacja specjalizująca się w szkoleniu dzieci i młodzieży poprzez muzykę, dramat i taniec.

A.Mus.Ed to popołudniowa szkoła, która zapewnia szkolenia muzyczne dla niemowląt, małych dzieci, studentów i dorosłych w grupach muzycznych oraz prywatnych lub grupowych lekcjach gry na instrumentach. Jest to miejsce, które wita wszystkich i pomaga ludziom poprawić swoje życie poprzez związek ze sztuką. Uczniowie o specjalnych potrzebach, z różnymi niepełnosprawnościami, również uczęszczają na lekcje muzyki w organizacji. Organizacja specjalizuje się również w integracji społecznej i wierzy, że sztuka może odgrywać aktywną rolę w usuwaniu barier i swobodnej ekspresji i komunikacji. ekspresji i komunikacji.

logo_sina_svetulka

Sina Svetulka (Macedonia Północna)

"Sina svetulka" to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ich działania są związane z poprawą jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin, podnoszeniem świadomości na temat potencjału dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez edukację i bezpośrednie wsparcie dzieci i dorosłych. potencjału dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez edukację i bezpośrednie wsparcie dzieci i dorosłych z autyzmem, ich rodzin, profesjonalistów i ogółu społeczeństwa oraz włączanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkie sfery życia społecznego.

logo escola portugal

Escola B1 PE do Rancho e Caldeira (Portugalia)

Escola B1 PE do Rancho e Caldeira jest instytucją edukacyjną o profilu teoretycznym, liczącą 102 uczniów.

Działalność szkoły ma na celu stałą modernizację podejścia dydaktycznego i edukacyjnego, co przejawia się w odpowiednim zapewnieniu przestrzeni edukacyjnej i intelektualnej energii całego zespołu dydaktycznego, który w każdej chwili udowadnia swoją otwartość na potrzeby edukacyjne społeczności. w każdej chwili otwartość na potrzeby edukacyjne społeczności, orientację na ucznia, przejrzystość, komunikacji, profesjonalizmu, legalności, obiektywizmu, wydajności i skuteczności, kreatywności i innowacyjności, ciągłego rozwój zawodowy

standoutedu

StandoutEdu (Cypr)

STANDO LTD (STANDOutEdu) jest organizacją badawczo-edukacyjną z siedzibą na Cyprze, zajmującą się rozwojem badań i innowacji oraz zatwierdzonym centrum kształcenia i szkolenia zawodowego akredytowanym przez cypryjski Urząd Rozwoju Zasobów Ludzkich. Organizacja promuje również działania edukacyjne, rozwój umiejętności zawodowych i społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych, aby móc skutecznie dostosowywać się i integrować w dynamicznym społeczeństwie.